Święto wypada w sobotę – co z dniem wolnym?

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Stanowi o tym art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

Chodzi tu zatem o święta wypadające od poniedziałku do soboty. W praktyce, jeżeli święto takie wypadnie w dniu, który jest dla pracownika dniem pracy, to obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpi „automatycznie”. Co jednak w sytuacji, gdy święto wypada w sobotę?

Jeżeli w danym zakładzie pracy to właśnie sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciotygodniowego tygodnia pracy, to pracownikowi zostanie udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach okresu rozliczeniowego.

Warto pamiętać o tym, iż katalog świąt wolnych od pracy znajduje się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ustawa wymienia tu:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2023 r. świętem, które wypada w sobotę jest 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości.