Co w sytuacji, kiedy właściciel mieszkania nie płaci podatku od wynajmu?

Za wynajem mieszkania to jego właściciel jest zobowiązany do płacenia podatku od dochodu. W sytuacji, kiedy nie wywiążę się z tego obowiązku, dopuści się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Podejmując decyzję o wynajmie mieszkania, zaraz po podpisaniu umowy należy w Urzędzie Skarbowym dokonać zgłoszenia odnośnie wyboru formy opodatkowania (w 2023 będzie to tylko ryczałt ewidencjonowany). Podmiot, który tego nie uczyni, będzie musiał liczyć się z poniesieniem konsekwencji.

Konsekwencją tego jest obowiązek zapłacenia zaległości wraz z doliczonymi odsetkami, aczkolwiek jego ostateczna wartość zostaje wyliczona przez urzędników skarbowych. W sytuacji kiedy zaległość nie przekracza wartości pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas czyn traktuje się jako wykroczenie. Z kolei jeśli kwota ta zostanie przekroczona, mówimy o przestępstwie.