Najem prywatny a refaktura za media

Refakturowanie to po prostu odsprzedaż towaru lub usługi. Akurat w tym przypadku bardziej trafne okaże się nabywanie usług/świadczeń we własnym imieniu, aby mógł z niego korzystać ktoś inny. Wielu osobom refakturowanie kojarzy się właśnie z najmem. Mowa tutaj o tym, że co prawda to wynajmujący jest właścicielem danej nieruchomości, ale to właśnie najemca z niej korzysta wraz z zapewnionymi mu świadczeniami w formie prądu, gazu, wody oraz usług telekomunikacyjnych.

W sytuacji, kiedy przedmiotem dostawy są media, wówczas z odrębnym świadczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy to właśnie najemca decyduje o ilości, która jest przez niego zużywana. Zdaniem TSUE najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się instalacja indywidualnych liczników i dokonywanie fakturowania właśnie na ich podstawie.

Jeśli jednak indywidualne liczniki nie wchodzą w grę, wówczas często opłaty są uzależnione od powierzchni, bądź ilości osób, które mieszkają w danym lokalu.