Limity odliczeń na IKZE w 2023 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał obwieszczenie, w którym określił limity odliczeń na IKZE w 2023 r.

Wysokość kwoty wpłat na IKZE w 2023 r., którą będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym za ten rok wynosi, nie więcej niż:

  • 12 483 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.),
  • 8322 zł – dla pozostałych osób.

Podstawa prawna

  • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023 – M.P. z 2022 r. poz. 1006

Katarzyna Wojciechowska