Fundacja rodzinna – Oddzielenie własności prawnej od własności ekonomicznej?

Skorzystanie z tej nowej instytucji prawnej pozwala na odseparowanie od majątku prywatnego ryzyk (np. biznesowych) związanych z osobą fundatora bez utraty władztwa (własności ekonomicznej) nad mieniem zgromadzonym w fundacji.

Jest to unikatowe rozwiązanie w naszym porządku prawnym. Do tej pory w celu ochrony majątku często praktyką rynkową było jego rozdysponowanie na rzecz najbliższej rodziny. W tym jednak przypadku zbywca tracił zarówno prawną, jak i ekonomiczną własność nad zgromadzonym mieniem.

Podobnych konsekwencji nie będzie miało skorzystanie z instytucji fundacji Rodzinnej. Fundator będzie miał bowiem prawo do zaprojektowania postanowień statutu fundacji oraz ich dalszej zmiany w trakcie trwania fundacji. Ponadto, fundator będzie decydować o składzie zarówno zarządu (w którym może jednoosobowo zasiąść), jak i zgromadzenia beneficjentów, w którego skład może również wejść, w tym jednoosobowo.