FUNDACJA RODZINNA – Podatkowy parasol ochronny?

Model opodatkowania fundacji rodzinnej jest podobny do zasad opodatkowania inwestora lokującego środki w fundusze inwestycyjne.

W przypadku inwestowania w ograniczeniu do obszarów dozwolonych przez ustawodawcę fundacja nie zapłaci podatku aż do momentu dystrybucji środków do beneficjentów. Innymi słowy, fundacja zapewnia parasol ochronny na zasadzie którego tak długo jak zyski są reinwestowane, to fundacja nie płaci podatku.

WAŻNE
Podatek dochodowy

Na moment dystrybucji do beneficjentów wypłata podlega preferencyjnemu opodatkowaniu zryczałtowanym 15% podatkiem dochodowym przy generalnym założeniu, że grono beneficjentów jest ograniczone do najbliższej rodziny fundatora.