Czy fundacja rodzinna jest najlepszą formą prowadzenia działalności gospodarczej?

Celem fundacji jest zabezpieczenie majątku oraz wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów. Ustawa przyznaje fundacji rodzinnej możliwość prowadzenia w określonym zakresie działalności gospodarczej. Nie jest to jednak cel sam w sobie. Prowadzenie działalności gospodarczej takiej jak np. nabywanie czy zbywanie nieruchomości, udziałów w spółkach, ma na celu powiększanie majątku rodzinnego i zdolności inwestycyjnej firmy rodzinnej. Mądrze wykorzystany mechanizm możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje rodzinną pomoże w jeszcze bardziej efektywny sposób korzystać z możliwości jakie daje ta instytucja. Zakres tej działalności jest jednak w ustawie określony, a wyjście poza katalog skutkować będzie sankcyjnym opodatkowaniem w wysokości 25 %.