Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej – co z podatkami?

Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma wtedy również mowy o podatku od spadków i darowizn. To podstawowe założenie, dzięki któremu założenie fundacji będzie miało sens bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Nie ma natomiast w ustawie regulacji dotyczącej opodatkowania wniesienia majątku podatkiem VAT. Problem nie pojawi się w przypadku, gdy przedmiotem przeniesienia będą udziały w spółkach. Natomiast transfer składników majątku trwałego, od którego odliczono VAT przy nabyciu może w pewnych sytuacjach skutkować koniecznością naliczenia VAT.