Jaką działalność powinna prowadzić fundacja rodzinna, a jakiej nie?

Warto założyć fundację, która prowadzi działalność w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Warto również traktować fundację rodzinną jako spółkę holdingową dla spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą. Atrakcyjne będzie także inwestowanie za pomocą fundacji rodzinnej w papiery wartościowe.

Natomiast prowadzenie poprzez fundację rodzinną działalności stricte operacyjnej, handlowej, czy produkcyjnej mija się z celem. W takim przypadku warto (o ile spełnione są warunki) rozważyć estoński CIT ze względu na brak ograniczeń co do przedmiotu działalności. Przy większych przedsiębiorstwach niekiedy warto zorganizować grupę kapitałową pod fundacją rodzinną.