Sprzedaż w sieci – kto będzie brany pod lupę od 05-2023

Raportowaniu przez platformy cyfrowe będzie podlegała sprzedaż w sieci obejmująca co najmniej 30 transakcji w danym roku lub, gdy wartość takiej sprzedaży przekracza 2 000 euro w odniesieniu do jednego sprzedawcy.

Limit 2 000 euro dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów. Zgodnie z zapowiedziami nie będzie nim objęte świadczenie usług.

E-sklepy będą prowadzić rejestr sprzedawców

Platformy takie jak Allegro będą musiały prowadzić wykaz sprzedawców, w którym rejestrowane będą kwoty dokonywanych przez nich transakcji. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu śledzenie dochodów uzyskiwanych przez sprzedających oraz weryfikowanie czy wywiązują się z konieczności opłacania podatków, a aktywność na portalu nie jest tzw. działalnością bez rejestracji. Sprzedawcy będą musieli zostać poinformowani o zakresie danych gromadzonych przez administratorów portali. Informacje takie mają znaleźć się np. w zasadach lub regulaminach danego e-sklepu. Pierwszy coroczny raport będzie przesyłany w styczniu 2024 roku, ale na żądanie dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej przedsiębiorcy będą musieli przedstawiać raporty na bieżąco.

Raportowanie przez platformy cyfrowe

Raportowanie ma odbywać się jedynie w przypadku, gdy operator platformy cyfrowej posiada pełną wiedzę w zakresie wartości i ilości transakcji przeprowadzonej przez sprzedawcę. Warto również dodać, że docelowo obowiązek nie ominie platform posiadających siedziby poza UE, co ma na celu wzmocnienie przepływu informacji w obiegu międzynarodowym.

W praktyce operatorzy platform cyfrowych będą zobowiązani do zbierania wymaganych informacji, które należy przekazać do KAS w przypadku przekroczenia limitów wpływających na obowiązek raportowania już na etapie rejestracji sprzedawcy na platformie.

Incydentalna sprzedaż w sieci

 

Ustawa przewiduje stosowanie limitów, dzięki, którym jasno zostaną wyodrębnione jednostki, które podlegać będą raportowaniu, zatem raportowaniem nie będzie objęta incydentalna sprzedaż prywatnych rzeczy o małej wartości w sieci. Warto również dodać, że zmiany nie wpłyną zbieranie danych o kupujących na wspomnianych platformach.

 

Podatek od e-zakupów

Przedmiotem transakcji w sklepach internetowych są często towary używane. Przepisy nakładają na sprzedawcę nieprowadzącego działalności gospodarczej obowiązek zapłacenia podatku, jeśli cena zbytu takiego produktu jest wyższa niż cena zakupu, a transakcja nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia jego zakupu przez sprzedawcę.