Nieodpłatne przekazanie towarów opodatkowanych stawką 0% wykazuj w JPK

Rolnik będący czynnym podatnikiem wykorzystuje na cele osobiste produkty ze swojego gospodarstwa. W obecnej sytuacji są to produkty opodatkowane stawką 0%. Czy dokument wewnętrzny też powinien być wystawiony z takiego nieodpłatnego przekazania na 0% i wykazany w JPK?

Jeżeli to przekazanie podlega VAT, to należy wystawić dokument wewnętrzny i zaewidencjonować w JPK_V7. Sprzedaż opodatkowana stawką 0% podlega wykazaniu w ewidencji i JPK_V7.