Nie trzeba wydawać byłemu pracownikowi oryginałów dokumentów z jego akt osobowych

Były pracownik, który nie pracuje u nas już od ponad roku, zażądał wydania mu jego akt osobowych, bo chce samodzielnie wykonać ich fotokopie. Pracownik kadr zaproponował, że przygotuje i przekaże mu już gotową kopię w ciągu 2 dni, jednak osoba ta upiera się przy wydaniu jej oryginałów. Mamy obawy, czy akta na pewno wrócą do kadr. Czy mamy obowiązek wydać oryginały akt osobowych byłemu pracownikowi, aby sam je skopiował?

Nie. Państwa obowiązkiem jako pracodawcy jest wydanie przygotowanej już kopii akt osobowych. Oryginał dokumentacji pracowniczej musi być przechowywany przez pracodawcę przez określony czas.