Czy udzielenie urlopu wychowawczego wstrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownica dostała wypowiedzenie umowy o pracę. Już po jego otrzymaniu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Jak potraktować taki wniosek?

Pracodawca nie może odrzucić prawidłowo złożonego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego przez uprawnioną do tego osobę. Urlopu takiego należy więc udzielić także w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W takim przypadku jednak urlop wychowawczy skończy się wraz z rozwiązaniem umowy o pracę. W efekcie pracownica nie może liczyć na to, że złożenie wniosku o urlop wychowawczy wstrzyma rozwiązanie umowy o pracę.

Ewa Preis