Dopłata do wypoczynku dziecka, które ukończyło 18 lat jest zwolniona z PIT

Pracownik dostanie dopłatę do wypoczynku dziecka, które w momencie dokonywania tej wypłaty będzie już miało ukończone 18 lat. W trakcie trwania wypoczynku nie było jeszcze pełnoletnie. Czy taka dopłata korzysta ze zwolnienia z PIT?

Tak. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że dla ustalenia, czy dopłata do wypoczynku dziecka objęta jest zwolnieniem z PIT wystarczy to, że dziecko to w czasie trwania dofinansowanego wypoczynku ma mniej niż 18 lat.