Wydatki na rzecz rodzin pracowników uczestniczących w imprezie integracyjnej zalicz do kosztów podatkowych

Firma organizuje imprezę integracyjną. Zaprasza na nią nie tylko pracowników, ale także członków ich rodzin. Czy wydatki poniesione na te osoby mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu?

Tak. Fiskus wielokrotnie w swoich interpretacjach uznawał, że wydatki na imprezy integracyjne, w których uczestniczą pracownicy i ich rodziny, powinny być uznawane za koszty uzyskania przychodu.