Czy usługi sprzedaży samochodów świadczone na rzecz usługodawcy mogą być opodatkowane ryczałtem?

Podatnik świadczy na rzecz swojego usługobiorcy usługi związane ze sprzedażą m.in. samochodów ciężarowych i innych samochodów. W ramach świadczonych usług wykonuje między innymi następujące czynności:

  • podejmuje wszelkie działania zmierzające do uzyskania zamówień dla usługobiorcy;
  • negocjuje umowy sprzedaży dla usługobiorcy;
  • gromadzi wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z klientem;
  • prowadzi bazy danych i dokonuje jej stałych/rutynowych aktualizacji;
  • gromadzi wszelką niezbędną dokumentację konieczną do prowadzenia działalności przez dział sprzedaży usługobiorcy;
  • sporządza raporty w zakresie uzgodnionym z usługobiorcą;
  • współpracuje ze wszystkimi pracownikami firmy usługobiorcy, jak również z pracownikami kontrahentów, klientów oraz dostawców firmy usługobiorcy.

Dodatkowo, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje na rzecz swojego usługobiorcy czynności z zakresu obsługi handlowej klientów oraz reprezentowania usługobiorcy na zewnątrz w ramach obsługi handlowej. Ponadto organizuje i uczestniczy w spotkaniach handlowych (negocjacyjnych), nawiązuje i utrzymuje bezpośrednie relacje z kontrahentami usługobiorcy m.in. poprzez osobiste wizyty i spotkania w siedzibie kontrahentów usługobiorcy. Przedstawia także kontrahentom usługobiorcy zastosowania i możliwości produktów oferowanych przez jego usługobiorcę.

Wątpliwości podatnika dotyczyły tego, czy świadcząc powyżej opisane usługi, może on korzystać z opodatkowania ryczałtem według stawki 8,5 proc.

Dyrektor Krajowej Informacji Administracji Skarbowej stwierdził, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ustawy tej nie stosuje się do niektórych podatników, jednak zauważył, że działalność wnioskodawcy nie mieści się w wyłączeniach.

Ponadto dyrektor KIS stwierdził, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 8 ust. 2 ustawy, czyli podatnik nie świadczy i nie świadczył usług na rzecz byłego pracodawcy.

Następnie dyrektor KIS, powołując się na art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku zryczałtowanym, ustalił, że ryczałt od przychodów z działalności usługowej wynosi 8,5 proc., czym potwierdził, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.385.2022.2.BM

 

Podstawa prawna: