Płyn do papierosów a podatek akcyzowy

Opodatkowanie produkcji i sprzedaży glikolu propylenowego i gliceryny, służących do wytwarzania płynu do papierosów elektronicznych, nadal jest przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Sądy administracyjne częściej jednak stają po stronie tych pierwszych.

Co jest płynem do papierosów

Spory budzi rozumienie definicji płynu do papierosów elektronicznych. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, za płyn do papierosów elektronicznych uważa się roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

Zdaniem podatników, aby określony wyrób można było uznać za płyn do papierosów elektronicznych, trzeba przede wszystkim przesądzić, czy jest to roztwór, przy czym bez znaczenia jest, czy jest to roztwór z nikotyną czy bez.

Zarówno sam glikol, jak również sama gliceryna, są na gruncie chemii kwalifikowane jako substancje a nie roztwory. Glikol i gliceryna mogłyby zostać uznane za roztwór, gdyby zostały ze sobą zmieszane. Zdaniem podatników ani gliceryna, ani glikol nie są roztworami.

Znaczenie ma także, czy ten roztwór jest przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Skoro, jak wywodzą podatnicy, sama gliceryna oraz sam glikol nie są roztworami, nie ma potrzeby analizy, czy są one przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Glikol i gliceryna – jako baza roztworu

Wojewódzkie sądy administracyjne takiego stanowiska nie uznają jednak za prawidłowe. Ich zdaniem nie budzi wątpliwości, że płynem do papierosów jest również baza tego roztworu, który przeznaczony jest do wykorzystania w papierosach elektronicznych, a która to baza zawiera glikol lub glicerynę. Baza oznacza podstawę do stworzenia czegoś, element, bez którego nie powstałby produkt końcowy o pożądanych właściwościach. Zarówno glikol jak i gliceryna stanowią nośnik nikotyny i aromatu tj. substancji nadającym papierosom elektronicznym pożądane właściwości. Tym samym zarówno glikol, jak i gliceryna mogą samodzielnie stanowić bazę dla tego roztworu.

Wykorzystanie substancji do produkcji papierosa – kluczowe dla opodatkowania

Ustawodawca traktuje każdy płyn do papierosów elektronicznych jako wyrób akcyzowy, wskazując go w załączniku nr 1 do ustawy w poz. 46, bez względu na kod CN. Decydującym warunkiem uznania roztworu, w tym liquidu, bazy, glikolu czy gliceryny za wyrób akcyzowy jest ich przeznaczenie do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Tym samym celem ustawodawcy było objęcie opodatkowaniem akcyzą wszystkich płynnych składników służących do produkcji (indywidualnego komponowania) finalnej mieszaniny płynów bezpośrednio używanej przez użytkowników papierosów elektronicznych jako używek, głównie ze względu na cele fiskalne oraz społeczne.

Produkcja lub sprzedaż glikolu propylenowego lub gliceryny powinna być traktowana zdaniem sądu administracyjnego, jako produkcja i sprzedaż płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o akcyzie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 maja 2022 r., sygn. I SA/Ke 119/22

 

Podstawa prawna: