VAT można odliczyć – nawet jeśli na fakturze nie ma NIP

Podatnik może odliczyć VAT z faktury nawet w sytuacji, gdy na fakturze nie będzie jego numeru NIP – takie stanowisko przedstawił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.  

Bardzo często przedsiębiorcy mają wątpliwość, czy brak NIP na fakturze nie pozbawi ich możliwości odliczenia VAT.

Zgodnie z przepisami art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi.

Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą zakupiła lokal mieszkalny wraz z małżonkiem, lokal ten przeznaczyła na prowadzenie swojej działalności, ale faktura dokumentująca ten zakup niestety nie zawiera jej numeru NIP. Stąd pojawiła się u niej wątpliwość, czy na pewno z takiej faktury może odliczyć podatek VAT z tytułu zakupu mieszkania.

 

Jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze?

Zdaniem fiskusa, faktura powinna zawierać dane nabywcy towaru lub usługi i tym samym dokumentować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a jako wystawca i nabywca powinni widnieć faktyczni uczestnicy transakcji.

Celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Zatem, co do zasady, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało.

Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

 

Korzystne stanowisko fiskusa

Stanowisko przedstawione przez dyrektora KIS jest korzystne dla podatników – jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w tym prawa do odliczenia podatku naliczonego, wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi.

Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania.

WAŻNE!
Kontrole przeprowadzane przez urzędy skarbowe, często przywiązują dużą wagę do danych wskazanych na fakturze, dlatego należy pamiętać, że w momencie wstąpienia braku NIP na fakturze, sprzedawca może tą wadę naprawić fakturą korygującą, natomiast nabywca towaru lub usług zawsze ma prawo wystawić notę korygującą – natomiast taki rodzaj wady jak brak NIP - nie wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury.

 

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 marca 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.42.2022.1.KP