Inwestycja w złoto a podatki

Jednym z klasycznych sposobów zabezpieczenia wartości pieniądza jest inwestycja w złoto. To świetna lokata kapitału na wypadek niestabilnej sytuacji geopolitycznej, a z taką aktualnie mamy do czynienia.

Lokując kapitał w metale szlachetne, warto jednak nie zapominać o kwestiach podatkowych.

 

Złoto złotu nie równe 

W złoto można inwestować na różne sposoby.

Wyróżnia się złoto fizyczne i złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

Złoto fizyczne może mieć postać: 

 • złotych monet bulionowych, spośród których najpopularniejsza są: Krugerrand, Wiedeński Filharmonik, Amerykański Orzeł, Australijski Kangur i Liść Klonowy,
 • monet bulionowych, sztab i sztabek złota.

Złoto reprezentowane przez papiery wartościowe może mieć postać:

 • giełdowych funduszy złota,
 • kontraktów terminowych na złoto CFD,
 • opcji na złoto.

Aktualnie znaczna część handlu złotem odbywa się za pośrednictwem przedstawionych powyżej instrumentów pochodnych. Inwestor w tym przypadku nie ma żadnej styczności z fizycznym złotem.

 

Cenna uwaga! Jest bardzo duża różnica w sposobie opodatkowania PIT dochodu uzyskanego z transakcji zbycia złota fizycznego i złota reprezentowanego przez papiery wartościowe. W pierwszym przypadku dochód może być w całości zwolniony z opodatkowania, a drugim zaś, zawsze opodatkowany 19-proc. podatkiem Belki.

 

Złoto fizyczne – sprzedaż po pół roku zwolniona w całości od opodatkowania PIT

W przypadku kruszcu złota jego sprzedaż po pół roku, tak jak innych rzeczy używanych, podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Ma to miejsce tylko w przypadku zbycia złota fizycznego.

Wprawdzie, co do zasady, inwestycja w złoto ma charakter długoterminowy, niemniej gdyby miała mieć miejsce szybka sprzedaż to, jeżeli tylko złota sztabka lub moneta bulionowa będą przechowywane przez minimum pół roku, to inwestor sprzeda złoto bez konieczności uiszczania jakichkolwiek zobowiązań podatkowych.

 

Należy zadbać o dowód zakupu

Inwestując w złoto, należy zadbać o zachowanie dokumentacji. Faktura, paragon czy umowa kupna sprzedaży to dowód nie tylko na legalność pochodzenia kruszcu, ale i ważny dowód podatkowy. Dokument zakupu będzie pełnił kluczową rolę przy ocenie, czy sprzedaż ma miejsce przed upływem pół roku i jest opodatkowana, czy po upływie pół roku i jest zwolniona od podatku.

Jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem terminu półrocznego, to opodatkowany będzie dochód. Transakcję należy ujawnić w zeznaniu rocznym, wykazując odpowiednio przychód oraz koszty uzyskania przychodu. Dochód z transakcji będzie opodatkowany na zasadach ogólnych.

Jak liczyć pół roku?

Termin półroczny należy liczyć od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przykład 

Podatnik nabył monety bulionowe w lutym 2022. Może je zbyć bez opodatkowania począwszy od 1 września.

 

Ważna ciekawostka – zamiana to transakcja nabycia i zbycia

Jako ciekawostkę warto zasygnalizować, iż  istnieją platformy internetowe, które umożliwiają inwestorom sprzedaż, zakup, ale i zamianę kruszcu. Transakcja sprzedaży raczej jest klarowna dla inwestora. Trzeba jednak zaznaczyć, że zamiana np. wymiana monety na inną monetę z innym inwestorem to jednocześnie transakcja sprzedaży (własnej monety) i transakcja zakupu monety od innego inwestora. Zatem, występują tu dwie transakcje, z których sprzedaż należy zbadać pod kątem konieczności opodatkowania. Na gruncie podatku dochodowego zawsze tu mamy do czynienia z transakcją zbycia.

 

Ważne od kogo kupujemy – od osób fizycznych z PCC, od dealera bez dodatkowych kosztów

Zakup fizycznego złota bezpośrednio z mennicy, czy od dealera nie będzie wiązał się z dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi. Zakup od osoby fizycznej zaś, to dodatkowy koszt 2-proc. PCC.

Zakup złota fizycznego wiąże się z koniecznością złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PPC- 3 oraz uregulowania należnego podatku w ciągu 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na nabywcy. Obowiązek ten nie wystąpi w sytuacji gdy transakcja będzie miała wartość do 1000 zł. Wówczas, zastosowanie znajduje zwolnienie od opodatkowania PCC.

Sprzedaż złota niematerialnego zawsze z podatkiem Belki  Zupełnie odmiennie wygląda sytuacja ze zbyciem papierów wartościowych reprezentujących złoto np. certyfikatów inwestycyjnych, akcji producenta złota czy opcji na złoto, kontraktów CDF na złoto. W tym przypadku w każdej sytuacji, gdy zostanie wygenerowany zysk, to zawsze należy liczyć się z koniecznością jego pomniejszenia o 19-proc. podatek Belki. Okres pomiędzy zakupem a sprzedażą papierów pozostaje tu zupełnie bez znaczenia.

 

Zakup złota zwolniony jest z podatku VAT

Zakup fizycznego złota jest także atrakcyjny na gruncie VAT. Dostawa złota korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Złoto inwestycyjne w rozumieniu ustawy o VAT to:

1) złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
2) złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
  b) zostały wybite po roku 1800,
  c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
  d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

 

Podstawa prawna: