Prezenty dla kontrahentów a PIT i VAT

Wydatki na prezenty dla kontrahentów nie są wydatkiem kosztowym. I tutaj nie mamy się co spierać. Jest wyłącznie jeden przypadek, kiedy możemy zaliczyć koszt do kosztów uzyskania przychodów, a mianowicie gdy przekażemy prezent w postaci materiałów reklamowych, np. drobnych gadżetów biurowych czy też własnych produktów. Ale uwaga – pomysł z zakupem drogiego alkoholu z dołączoną kartką z naszym logo nie rozwiąże problemu. Taki wydatek organ z pewnością sklasyfikuje jako reprezentację firmy i wyłączy z kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 24.032016r. ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, w której uznał, iż nabycie upominków, które nie mają na celu promowania firmy ani jej wyrobów i jednocześnie są skierowane tylko do ustalonej grupy kontrahentów, wręczane w okolicznościach Świąt Bożego Narodzenia wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Podobnie, jak w przypadku pracowników przedsiębiorca musi wykazać związek poniesienia kosztu takiego prezentu z przychodem. W każdym przypadku jednak to przedsiębiorca musi zdecydować, czy dany wydatek może stanowić koszt firmy, czy też nie będzie on stanowił kosztu uzyskania przychodów w świetle ustawy PIT.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na  art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, który wskazuje kwotę wolną od opodatkowania i jest  to wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Gdy wartość upominku dla kontrahenta jednorazowo przekracza wartość 200 zł, przepisy ustawy PIT zobowiązują przedsiębiorcę do wypełnienia deklaracji PIT-8C, gdzie należy podać dane obdarowanego i wartość prezentu.

Jeśli prezent będzie większej wartości, to kontrahent prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany wykazania przychodu i opodatkowania nie nadwyżki powyżej limitu, a całej wartości otrzymanego prezentu. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, gdyż celem ich obdarowania jest stworzenie wizerunku firmy czyli reprezentacja. W tym przypadku firma, która obdarowała osobę nie prowadzącą działalność będzie dodatkowa musiała wystawić  deklarację PIT-11, w którym wykaże wartość przekazanego prezentu. A obdarowany uwzględni ją w swoim zeznaniu rocznym i opodatkuje.

Kolejne obostrzenia spotkamy w ustawie VAT, a dokładnie art. 7 ust. 4 Artykuł ten jednoznacznie stwierdza, że przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek, które następuje na cele działalności gospodarczej może nie podlegać opodatkowaniu VAT pod warunkiem, że przedsiębiorca przekaże jednej osobie:

  1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnikprowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma cenynabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.