Prezenty pod choinką – dla pracowników

Spotkanie wigilijne bardzo często kusi pracodawców do wręczenia drobnych upominków. Chociaż pojęcie drobnego upominku może być pojęciem względnym wobec zasobności portfela przedsiębiorcy.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy koszt zakupu upominków będzie mógł zostać zaliczony w koszty uzyskania przychodów, o ile zostanie sfinansowany ze środków obrotowych firmy. Jeśli bowiem przedsiębiorstwo tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to wykluczymy sobie możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Należy pamiętać o spełnieniu również drugiego warunku, a mianowicie udokumentowania, że upominkami obdarowaliśmy własnych pracowników. Bowiem wydatki na prezenty, które przekazujemy kontrahentom nie będą kosztem uzyskania przychodu – ale o tym za chwilkę.

Niestety, zła wiadomość dla pracowników, bowiem wręczone prezenty podlegają opodatkowaniu. Pracodawca powinien doliczyć wartość prezentu do przychodu pracownika ze stosunku pracy i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy. Wyjątkiem są upominki, których koszt pokrywany jest w całości ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Ich wartość nie może jednak przekraczać rocznie kwoty 1.000 zł. Pojawiło się jednak światełko w tunelu dla tej formy finansowania, a to dzięki dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach i jego interpretacji IBPBII/1/415-194/14/ASz. Organ stwierdził bowiem, że karta przedpłacona to swoisty rodzaj karty płatniczej. Otrzymane przez pracowników świadczenie w postaci karty przedpłaconej będzie zatem korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.