O czym należy przede wszystkim informować biuro rachunkowe?

Przedsiębiorcy przede wszystkim powinni pamiętać, iż szereg informacji dotyczących ich działalności gospodarczej jest w sferze zainteresowania biura rachunkowe. Poniżej zwracamy uwagę na najczęstsze przypadki związane z takimi sytuacjami.

O czym należy przede wszystkim informować biuro rachunkowe?

 

Przedsiębiorcy przede wszystkim powinni pamiętać, iż szereg informacji dotyczących ich działalności gospodarczej jest w sferze zainteresowania biura rachunkowe. Poniżej zwracamy uwagę na najczęstsze przypadki związane z takimi sytuacjami.

Zakładam dodatkowy rachunek bankowy

W takiej sytuacji dokonanie zmiany w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności będzie wymagało albo dokonania zmiany we wpisie do CEIDG lub złożenia dokumentu NIP-8 w zakresie danych uzupełniających. Dlatego też należy przekazać ten fakt do biura, przed założeniem konta, aby zmiana została zgłoszona w ustawowym terminie 7 dni.

Zaczynam dokonywanie sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy często korzystają ze zwolnień w obowiązku prowadzenia kas fiskalnych natomiast w wielu przypadkach takiej możliwości nie mają. Aby uniknąć takich sytuacji powinni Państwo skonsultować z biurem rachunkowym czy nie należy zakupić kasy fiskalnej przed rozpoczęciem sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Będę dokonywał sprzedaży towarów do krajów unijnych!

W takiej sytuacji należy dokładnie przeanalizować, jakie towary będą wysyłane, kto będzie ich odbiorcą, jakie jest państwo, z którego dokonywana będzie sprzedaż. W zależności od wielu elementów ocenić należy jaka dokładnie transakcja będzie dokonywana i np. w przypadku zaklasyfikowania jej jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość możliwa jest rejestracja do procedury OSS. Przed rozpoczęciem sprzedaży towarów do krajów UE należy zatem skonsultować proces sprzedażowy z doradcą podatkowym i zrealizuj uzgodnić wypełnianie obowiązków z biurem rachunkowym. Reagując odpowiednio wcześniej – to jest przed dokonaniem transakcji – ochronią Państwo siebie.

Likwiduję rachunek bankowy

W takiej sytuacji dokonanie zmiany w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności będzie wymagało albo dokonania zmiany we wpisie do CEIDG lub złożenia dokumentu NIP-8 w zakresie danych uzupełniających. Fakt też należy zakomunikować do biura, przed założeniem konta, aby zmiana została zgłoszona w ustawowym terminie 7 dni.

Zmieniam miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub dodaję nowe

W takiej sytuacji dokonanie zmiany, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, będzie wymagało albo dokonania zmiany we wpisie do CEIDG lub złożenia dokumentu NIP-8 w zakresie danych uzupełniających. Powinni Państwo przekazać informacje o tej zmianie do biura, przed założeniem konta, aby została zmiana zgłoszona w ustawowym terminie 7 dni.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 11.03.20024 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
  • ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 170 ze zm.).