Nocleg noclegowi nie równy w podatkach – czyli, o tym kiedy można a kiedy nie można odliczyć  VAT z faktury za nocleg

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorcy często udają się w podróże służbowe. Jeżeli wyjazd jest kilkudniowy towarzyszy mu nocleg. Czasami to Państwa firma gości kontrahenta u siebie i pośredniczy w znalezieniu dogodnego dla niego miejsca noclegowego.

Przekazując do biura rachunkowego faktury dokumentujące usługi noclegowe, proszę zwróć uwagę, jaki cel towarzyszył ich nabyciu.

Informację tę należy wskazać swojej księgowej np. poprzez opisanie dokumentu na odwrocie lub notatkę do dokumentu w postaci elektronicznej.

To istotna kwestia dla odliczenia podatku VAT. 

Co w tej kwestii stanowią przepisy?  Otóż, zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury, która dokumentuje zakup usług noclegowych.  Jest jednak od tej generalnej zasady jeden wyjątek.  Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odsprzedaży, czyli takich, które nabył we własnym imieniu (biorąc fakturę na swoją Firmę), ale na rzecz osoby trzeciej. 

 

Przedstawmy to na przykładach

Przypadek 1 – brak prawa do odliczenia  VAT

Podatnik K bierze udział w dwudniowych targach sprzedażowych, które odbywają się w innym województwie. W tym celu podatnik K nabywa w mieście targów usługę noclegową dla własnych potrzeb.

Mając na uwadze, że nie nastąpi odsprzedaż zakupionej usługi (podatnik „skonsumuje” usługę na własne potrzeby związane z noclegiem w miejscowości w której odbędą się targi), podatnik K nie będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabywanej usługi noclegowej.

Podsumowanienabycie usług noclegowych, które są niezbędne celem prowadzenia działalności (dla potrzeb działalności; potrzeb wewnętrznych firmy) nie uprawnia do odliczenia VAT.

 

Przypadek 2 – prawo do odliczenia VAT 

W ramach zawartej umowy podatnik T ma zapewnić noclegi dla pracownika podmiotu szkolącego po czym zafakturować wartość nabytej wcześniej usługi noclegowej na podmiot szkolący. Podatnik T nabywa usługę noclegową od lokalnego hotelu, a następnie odsprzedaje ją na rzecz podmiotu prowadzącego szkolenie (tzw. refakturowanie usług).

Podsumowanie: podatnik T nabywa usługi noclegowe wyłącznie w celu ich odsprzedaży, tj. w celu przeniesienia ich na kolejnego nabywcę, podatnik T będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabywanej usługi. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. 

W sytuacji, gdy w Państwa firmie będzie miało miejsce nabycie usług noclegowych, ale celem odsprzedaży (usługi te będą przedmiotem refaktury na podmiot trzeci np. kontrahenta, podwykonawcę, itp.) prosimy o przekazanie informacji o tej okoliczności do biura (najlepiej w formie pisemnej: mail, opis na FV).  Od takiego dokumentu odliczymy podatek VAT naliczony.

 

Podstawa prawna: