Zbliża się ważny termin dla podatników PIT, chcących zmienić formę opodatkowania w 2024 roku

Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym? Masz wrażenie, że dotychczas stosowana forma opodatkowania zawyża Twoje podatki i zastanawiasz się, czy możesz coś z tym zrobić?

Pamiętaj, że istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Możesz to zrobić raz w trakcie roku podatkowego.

Poniżej zapoznasz się z terminami i tym, w jaki sposób możesz dokonać zmiany.

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania w roku podatkowym?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zmienić formę opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu jej prowadzenia w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód w roku podatkowym.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli pierwszy przychód podatnik osiągnął w styczniu 2024 roku – może zmienić formę opodatkowania podatkiem dochodowym w roku 2024 do 20 lutego tego roku. W takiej sytuacji za cały rok będzie go obowiązywać wybrana forma opodatkowania – skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany. Co ważne, jeśli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu, wówczas zmiana formy opodatkowania może nastąpić do końca danego roku podatkowego.

Ważne: Jeśli w 2023 roku prowadziłeś działalność, z której przychody były opodatkowane w formie karty podatkowej, a w 2024 roku planujesz zmienić formę opodatkowania na jedną z trzech wskazanych powyżej, oświadczenie o zmianie formy opodatkowania powinieneś złożyć do 20 stycznia 2024 r.

Kiedy zostaje osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym?

Pierwszy przychód zostaje osiągnięty w momencie:

  • wykonania pierwszej dostawy towarów lub świadczenia usługi,
  • otrzymania zapłaty należności – jeśli nastąpiło przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
  • wystawienia faktury – jeśli nastąpiło wcześniej niż powyższe zdarzenia.

Istotne jest zatem pilnowanie momentu, w którym uznaje się pierwszy przychód za osiągnięty, ma to bowiem znaczenie dla momentu, do którego podatnik powinien złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w danym roku.

W jaki sposób dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2024?

Możesz zmienić wybraną przez siebie formę opodatkowania, przede wszystkim składając wniosek poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zrobisz to elektronicznie (poprzez stronę www.biznes.gov.pl) przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Możesz również osobiście udać się do urzędu gminy lub miasta – tam urzędnik pomoże Ci wypełnić wniosek o zmianę danych w zakresie formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Innym sposobem jest złożenie we właściwym dla ciebie urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze lub rezygnacji z wybranej formy opodatkowania.

Ważne: Jeśli złożyć oświadczenie o rezygnacji ze stosowanej dotychczas formy opodatkowania i jednocześnie nie wskażesz nowego sposobu opodatkowania twoich dochodów, w takiej sytuacji domyślnie będą one opodatkowane według skali podatkowej (12 i 32 proc.). Pamiętaj o tym!

Jeśli chcesz w 2024 roku być opodatkowany na tych samych zasadach, nie musisz składać żadnych wniosków ani oświadczeń – stosowana dotychczas forma opodatkowania ma zastosowanie do momentu jej zmiany bądź rezygnacji z niej – również w 2024 roku i w latach następnych.

Podobnie w przypadku wybrania w 2024 roku innej formy opodatkowania – jej stosowanie będzie rozciągnięte również na kolejne lata podatkowe, do momentu dokonania kolejnej zmiany.

Również wspólnicy spółek

Jesteś wspólnikiem spółki jawnej (w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne), spółki cywilnej lub spółki partnerskiej? Dla celów podatku dochodowego jesteś traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą i również ciebie dotyczą powyższe zasady – z wyjątkiem możliwości stosowania opodatkowania ryczałtem w spółce jawnej – w takiej sytuacji bowiem wspólnicy spółki jawnej mogą być opodatkowani ryczałtem tylko pod warunkiem, że przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty 2 mln euro, a wszyscy wspólnicy zdecydują się na tą formę opodatkowania.  Podobnie w spółce cywilnej – wszyscy wspólnicy muszą być opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym od osiąganych przychodów.

Wspólnicy spółek partnerskich nie mogą być opodatkowani ryczałtem.

 

Podstawa prawna: