Laptopy dla uczniów i nauczycieli jednak bez PIT – rozporządzenie weszło w życie

Zbliża się termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych – w tym roku podatnicy składają deklaracje do wtorku 30 kwietnia (w poprzednich latach zdarzało się, że był to 2 maja w związku z tym, że 30 kwietnia wypadał w weekend). Podatnicy często nie zdają sobie sprawy, że poza dochodami osiągniętymi z tytułu pracy na etacie czy na umowach cywilnoprawnych istnieją również inne źródła, z tytułu których uzyskują dochody, które powinni wykazać w rocznym zeznaniu i zapłacić podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości.

Darmowe laptopy dla uczniów i nauczycieli

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która weszła w życie 2 sierpnia 2023 r., umożliwiła przekazanie na własność laptopów lub bonów na zakup laptopa dla dwóch grup podmiotów. Pierwszą z nich byli rodzice lub opiekunowie prawni uczniów klas IV szkół podstawowych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w klasie odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej, niezależnie od tego czy jest to szkoła publiczna czy niepubliczna. Do drugiej grupy zaliczono nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.

Przekazanie takich laptopów bądź bonów na laptopy uczniom oraz nauczycielom zostało jednocześnie wyłączone z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Taka sytuacja rodzi jednak konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem po stronie otrzymujących wsparcia w postaci sprzętu elektronicznego mógł powstać przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Co z podatkiem dochodowym?

Ustawa o PIT przewiduje wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym określonych dochodów (przychodów). Będą to m. in. przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Taki zapis ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu – raz podatkiem od spadków i darowizn i drugi raz podatkiem dochodowym.

Z uwagi na fakt, że nabycie laptopów zostało wyłączone z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, należy stwierdzić, że ich otrzymanie rodzi konsekwencje w podatku dochodowym, w związku z czym podatnik, który na podstawie ustawy o wsparciu otrzymał w 2023 roku laptopa albo bon na zakup laptopa, w rozumieniu ustawy o PIT uzyskał przychód podatkowy, który powinien wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do 30 kwietnia 2024 roku.

Jednak bez podatku? Jest projekt rozporządzenia

Ordynacja podatkowa wskazuje, że minister właściwy ds. finansów publicznych może w uzasadnionych przypadkach zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, za który następuje zaniechanie i grupy podatników, których zaniechanie dotyczy. W związku z taką możliwością Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, zgodnie z którym zaniechaniem poboru PIT od przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu wskazanych świadczeń mają być objęte przychody uzyskane w okresie od 2 sierpnia 2023 r. (czyli od dnia wejścia w życie ustawy o wsparciu) do 31 grudnia 2023 r. – póki co bowiem to z przychodów uzyskanych w tym okresie muszą rozliczyć się podatnicy do 30 kwietnia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że projektodawcom ustawy o wsparciu nie chodziło jedynie o brak opodatkowania otrzymanych laptopów podatkiem od spadków i darowizn, ale o brak jakiegokolwiek opodatkowania tych świadczeń. Jednak niewprowadzenie zmian do ustawy o PIT powoduje, że otrzymane świadczenia – pomimo, iż wyłączone z podatku od spadków i darowizn, a może właśnie dlatego – powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Właśnie dlatego w interesie podatników było wydanie rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 23 kwietnia 2024r. Koniec kwietnia, a więc termin składania rocznych PIT przez podatników zbliża się wielkimi krokami, zatem nie trzeba czekać do ostatniego dnia w nieświadomości, czy istnieje obowiązek opodatkowania dochodów z tytułu otrzymania laptopów lub bonów, czy też nie.

Podstawa prawna: