2 sierpnia 2021 – termin złożenia sprawozdania finansowego do Szefa KAS

2 sierpnia 2021 r., mija termin złożenia przez podatników PIT sprawozdań finansowych za 2020 r. Szefowi KAS. Obowiązek dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe. Sprawdź jakie dokumenty należy złożyć, w jakiej formie oraz w jaki sposób.

Podatnicy PIT, mają obowiązek przekazać do Szefa KAS sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. (por.. art. 45 ust. 5 updof).  Na skutek pandemii  i przesunięcia terminów sprawozdawczych za 2020 , termin złożenia sprawozdań finansowych został wydłużony do 2 sierpnia 2021 r.

Tabela. Obowiązki dotyczące przekazywania sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami do Szefa KAS w 2021 r przez podatników PIT

Przekazywanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego

Co należy złożyć do Szefa KAS i w jakiej postaci

W jaki sposób należy złożyć dokumenty do Szefa KAS

Termin złożenia dokumentów do Szefa KAS

Termin ustawowy

Termin przesunięty w 2021 r.

– sprawozdanie finansowe (postać elektroniczna ustrukturyzowana za wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień, które mogą być sporządzone w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej, np. w postaci pliku PDF)

– sprawozdanie z badania, jeśli podatnik miał obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (postać elektroniczna nieustrukturyzowana, np. plik PDF)

– za pomocą bezpłatnej aplikacji którą

Ministerstwo Finansów zamieściło na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/

lub:

– poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych)

do 30 kwietnia

do 2 sierpnia 2021 r. (31 lipca w 2021 r. wypada w sobotę)

Podstawa prawna:

art. 45 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 868

art. 45 ust. 1g ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217

rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – Dz.U. z 2021 r.  poz. 572

Paweł Muż