Rower, hulajnoga, a może ubezpieczenie casco roweru kosztem?

Wakacje, a z nimi dojazdy do pracy czy klientów rowerem lub hulajnogą? Czy wydatki na ich nabycie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? Czy można zatem rower lub hulajnogę za 8000 zł wrzucić jednorazowo w koszty? Czy polisa ubezpieczeniowa rowerzysty może być kosztem?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wskazuje jednoznacznie, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów które ustawa wyłącza z takiej możliwości.

        Uwaga!
Przepisy nie wskazują, iż wydatki na nabycie roweru czy hulajnogi nie mogą być kosztem uzyskania przychodu. Oznacza to zatem, iż jeśli istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakupem roweru czy hulajnogi a prowadzoną działalnością, to taki wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodu.
       

Hulajnoga

W przypadku hulajnogi, która użytkowana jest przez przedsiębiorców np. na cele dojazdów do biura potwierdzeniem takiej możliwości jest przykładowo interpretacja indywidualna z 12.09.2019 r., 0113-KDIPT2-1.4011.321.2019.2.KU. W interpretacji tej dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem, iż wydatek na hulajnogę kosztem może być, jednakże podkreślił, iż obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona nabycia hulajnogi do wysokości 10.000 zł, wtedy może zaliczyć ten zakup bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów lub zaliczyć do środków trwałych, a następnie jednorazowo go zamortyzować.

Rower

Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do roweru, który podobnie ja hulajnoga rozpatrywać należy z punktu widzenia związku z osiąganymi przychodami lub zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów. Tym samym dojazd do biura lub też do klientów rowerem jest możliwy, jeśli takowy jest realnie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Analogicznie jak w przypadku hulajnogi, w przypadku wydatków do wysokości 10.000 zł, rower może zostać jednorazowo zaliczony w koszty uzyskania przychodu lub jednorazowo zamortyzowany. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja indywidualna z 26.04.2013 r., IBPBI/1/415-95/13/SK, gdzie dyrektor KIS potwierdził możliwość ujęcia roweru jako kosztu w działalności gospodarczej.

A co jeśli w związku z dojazdem na rowerze, rowerzysta postanowi się ubezpieczyć lub też ubezpieczyć rower od kradzieży?

Uznać należy, iż tożsamo podatnik ma możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu składki na ubezpieczenie zarówno OC rowerzysty jak i ubezpieczenie casco roweru, jeśli rower jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Podstawa prawna:

 • art. 22 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)