Jak wypełniać JPK_V7 po zmianach

​​​​​​​Pierwszy raz w JPK_V7 składanym za lipiec należy uwzględnić zmiany w zasadach jego wypełniania obowiązujące od 1 lipca 2021 r. Zmiany dotyczą przede wszystkim zasad stosowania kodów, zarówno GTU, jak i transakcyjnych, oraz zasad ujmowania niektórych dokumentów.

Rozpoczynając omawianie zmian dotyczących JPK_V7 należy zastrzec, że ustawodawca, wprowadzając zmiany w zasadach stosowania kodów i ewidencjonowania niektórych dokumentów, nie określił nowej struktury JPK_V7. Dla podatników to dobra wiadomość, gdyż nie muszą aktualizować używanych programów. Zmiana nastąpi od rozliczenia za styczeń 2022 r., gdy zaczną obowiązywać nowe kody, dotychczas nieużywane. Na razie problem ten nas nie dotyczy.

Zmiany od 1 lipca 2021 r. w zasadach wypełniania JPK_V7 wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179). Zmiany wchodzą w życie w dwóch etapach: od rozliczenia za lipiec 2021 r. i od rozliczenia za styczeń 2022 r. W tym opracowaniu skupimy się na zmianach, które musimy stosować od rozliczenia za lipiec 2021 r.

1. Ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży

Ustawodawca wprowadził niewielkie zmiany w zasadach zapisywania niektórych dokumentów w JPK_V7. Większość dotychczasowych zasad pozostała bez zmian.

Zasady zapisywania dokumentów w ewidencji sprzedaży od rozliczenia za lipiec 2021 r.

Rodzaj dokumentu

Jak ewidencjonować

Czy uległa zmianie zasada ewidencjonowania

Faktura VAT

Każdą fakturę należy wpisywać odrębnie w rozliczeniu za okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy

Nie. Bez zmian

Faktura VAT wystawiona do paragonu

Każdą fakturę należy wpisywać odrębnie w rozliczeniu za okres, kiedy została wystawiona z kodem FP

Nie. Bez zmian

Faktura uproszczona do 450 zł

Każdą fakturę należy wpisywać odrębnie w rozliczeniu za okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy

Nie. Bez zmian

Paragon z NIP nabywcy uznany za fakturę uproszczoną (do 450 zł)

Zbiorczo, na podstawie raportów kasowych

Nie. Ustawodawca utrzymał tylko bezterminowo tę zasadę. Do tej pory regulacja ta była przedłużana co jakiś czas.

Paragony

Zbiorczo, na podstawie raportów kasowych z oznaczeniem RO

Nie. Bez zmian

Faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawiane w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób:

– kolejami normalnotorowymi,

– taborem samochodowym,

– statkami pełnomorskimi,

– środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,

– promami,

– samolotami i śmigłowcami.

Zbiorczo na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem WEW w ewidencji sprzedaży.

Tak. Zmiana od rozliczenia za lipiec 2021 r. dotyczy ujmowania tych dokumentów w ewidencji sprzedaży, czyli przez wystawców tych dokumentów.

Sprzedaż nieudokumentowana fakturami i nieobjęta obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

Zbiorczo na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem WEW.

Nie. Bez zmian

Faktury ewidencjonowane w związku z korzystaniem przez podatnika z ulgi na złe długi

Każdą fakturę należy wpisywać odrębnie w rozliczeniu za okres, kiedy możemy skorzystać z ulgi lub jesteśmy zobowiązani dokonać korekty

Nie. Bez zmian

Faktury korygujące

Każdą fakturę należy wpisywać odrębnie w rozliczeniu za okres, kiedy jesteśmy zobowiązani dokonać korekty

Nie. Bez zmian