Od września 2021 r. zmienią się wzory formularzy NIP-2, NIP-7, NIP-8 i ZAP-3

Od 1 września 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające zmienione wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7, NIP-8 i ZAP-3. Jednak do końca roku można nadal korzystać z poprzednich wzorów tych formularzy.

Od 1 września 2021 r. wprowadzono następujące wersje formularzy:

  • NIP-2(13) tzn. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  • NIP-7(6) tzn. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  • NIP-8(4) tzn. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających,
  • ZAP-3(6) tzn. zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Zmiany we wzorach tych formularzy wynikały z konieczności dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych oraz zmian wprowadzonych w ustawie o VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających – Dz.U. z 2021 r. poz. 1404

Oprac. Ewa Sławińska