Polski Ład: Od 2023 r. podatnicy będą wysyłać organom podatkowym księgi i ewidencje

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania organom podatkowym. Oznacza to m.in. dla podatników PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązek comiesięcznego przesyłania ksiąg, w przypadku, gdy na ich podstawie jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Takie rozwiązania znalazły się w konsultowanym obecnie projekcie tzw. Nowego Ładu.

Z projektu Polskiego Ładu wynika, że od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek:

  • prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych (chodzi o księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
  • przesyłania ksiąg podatkowych  przez podatników PIT i ryczałtowców do fiskusa w trakcie roku (miesięcznie lub kwartalnie). Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do organów podatkowych będą przekazywać ewidencję przychodów, a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wszyscy podatnicy (w tym także podatnicy CIT) będą po zakończeniu roku podatkowego przesyłać do urzędu skarbowego ustrukturyzowane księgi i ewidencje służące rozliczeniu zeznania rocznego.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – nr z wykazu prac legislacyjnych UD260; opubl. www.mf.gov.pl

Oprac. Sławomir Biliński