Płatność VAT w ramach procedury unijnej, nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

Resort finansów przypomina o zasadach dotyczących wpłaty podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej i procedury importu.

Zapłać należny podatek VAT

Po złożeniu deklaracji VAT otrzymasz jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR).

Wpłaty podatku należy dokonać w walucie EUR na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście:

84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

dla płatności dokonywanych z zagranicy:

PL84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 (kod BIC: NBPLPLPW).

Pamiętaj!

Wpłata podatku VAT z tytułu procedury szczególnej możliwa jest wyłącznie na wyżej wskazany rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Wpłata podatku VAT z tytułu procedury szczególnej dokonana na mikrorachunek nie zostanie przekazana do państwa członkowskiego konsumpcji.

Pamiętaj aby zawsze podawać UNR podczas dokonywania płatności.

Aby płatność została prawidłowo przypisana do deklaracji, w tytule wpisz tylko i wyłącznie otrzymany nr UNR.

Wpłaty opisane w inny sposób np. płatność za III kwartał 2021 OSS, bądź z użyciem prawidłowego UNR ale z dopiskiem np. Deklaracja OSS UNR…, mogą zostać odrzucone i zwrócone na rachunek wpłacającego.

Przykładowy UNR:

  • dla procedury unijnej OSS to:

PL/PLXXXXXXX/Q3.2021

  • dla procedury nieunijnej OSS to:

PL/EUXXXXXXX/Q3.2021

  • dla procedury importu IOSS to:

PL/IMXXXXXXX/07.2021

Więcej informacji znajdziesz w Zasadach rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi OSS i IOSS na stronie Punkt kompleksowej obsługi OSS i IOSS.

Źródło: www.podatki.gov.pl