Zgubienie dokumentu z danymi osobowymi pracownika wymaga zgłoszenia do UODO

Świadectwo pracy oprócz podstawowych danych identyfikujących osobę (takich jak imię i nazwisko oraz np. data urodzenia) zawiera również dane szczególnie istotne z punktu widzenia praw lub wolności osoby, której dotyczą. Dane te mogą więc ujawniać informacje o życiu osobistym osoby, której dotyczą. Z tego powodu zgubienie tego typu dokumentu mieści się w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych i podlega zgłoszeniu do UODO.