Zmiana wysokości diety w podróży służbowej od 28-07-2022

Od 28 lipca, zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny i polityki społecznej, stawka diety wzrośnie o 8 złotych i będzie wynosić 38 złotych.

Wysokość diety krajowej oblicza się na podstawie długości podróży – od rozpoczęcia podróży służbowej do jej zakończenia. Zarówno w przypadku wyjazdu na obszarze kraju, jak i poza jego granicami, czas trwania podróży należy liczyć w sposób ciągły.

Dieta krajowa nie powinna być niższa niż stawka określona dla pracownika sfery budżetowej, jednakże regulacje obowiązujące w danym zakładzie pracy mogą założyć zwiększenie tej kwoty.

Przy każdej rozpoczętej dobie delegacji pracownikowi przysługuje także ryczałt na dojazdy i ryczałt za nocleg.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju:

  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej, 20 proc. stawki diety – wynosi 7,60 zł (było 6 zł),
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – wynosi 57 zł (było 45 zł).

Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (było 600 zł).

Zwrot kosztów za nocleg nie nastąpi, jeśli pracodawca uzna, że pracownik miał możliwość powrotu do miejsca stałego lub czasowego pobytu. Ryczałt za nocleg przysługuje w momencie, w którym pracodawca nie zapewni noclegu pracownikowi, a pracownik nie przedstawi rachunków za nocleg

Warto przypomnieć, że OPZZ skrytykowało tę propozycję. Zdaniem związkowców wpisuje się ona w negatywny trend przerzucania przez państwo ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy na pracownika.

– Jest ponadto nieadekwatna do rosnących wydatków, które muszą ponieść pracujący, aby pokryć zwiększone koszty wyżywienia w trakcie delegacji. Tylko w maju tego roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 13,5 proc. (rok do roku) a ceny usług restauracyjnych i hotelarskich o 15,7 proc. (rok do roku) – wyjaśnia Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych w OPZZ.

pulsHR.pl