Koszty taksówek – odliczenie VAT

Przy odliczaniu VAT od zakupu usług taksówkowych obowiązują ogólne zasady odliczeń VAT. Oznacza to, że musimy dysponować fakturą, a zakup usług taksówkowych musi być związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Nie odliczymy VAT z paragonu, chyba że będzie zawierał dane pozwalające na uznanie go za fakturę uproszczoną. Aby paragon mógł być uznany za fakturę uproszczoną, musi zawierać NIP nabywcy, a wartość usługi nie może przekraczać 450 zł.

Kasy zamontowane w taksówkach nie mają zasadniczo możliwości wpisywania numeru NIP na paragonie. Dlatego w tym przypadku taksówkarz może wystawić fakturę do paragonu, który nie zawierał tego numeru. Nie obowiązują w tym przypadku sankcje za wystawienie i posługiwanie się fakturą z NIP, gdy paragon nie zawierał tego numeru.

WAŻNE!

Może być wystawiona faktura za usługi taksówkowe z NIP nabywcy, mimo że paragon nie zawierał tego numeru.

PRZYKŁAD

Pracownik, który korzystał z taksówki w celach służbowych, dostarczył do księgowości paragon. Mimo że na paragonie był naliczony VAT, spółka nie może go odliczyć, gdyż paragon nie zawierał jej numeru NIP. Trzeba wystąpić o fakturę.

Marcin Jasiński