Ulga na terminal – dla kogo preferencyjne zasady

Preferencyjny sposób korzystania z ulgi na terminal jest dostępny dla podatników będących małymi podatnikami, którzy jako podatnicy VAT lub jako wspólnicy spółek niebędących osobami prawnymi korzystają z wprowadzonego z początkiem 2022 r. szybkiego zwrotu VAT w terminie 15 dni przez co najmniej: siedem miesięcy – w przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie, tj. przesyłających pliki JPK_V7M, dwa kwartały – w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie, tj. przesyłających pliki JPK_V7K.

W przypadku korzystania z ulgi na terminal w sposób preferencyjny:

  • odliczeniu w ramach ulgi na terminal podlega 200% wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz 200% wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu poniesionych w roku podatkowym,
  • maksymalna kwota odliczenia wynosi 2000 zł (zob. art. 26hd ust. 2 updof oraz art. 18ef ust.2updop), nie więcej jednak niż kwota dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej –w przypadku podatników PIT (zob. art.26hd ust.3updof) lub kwota dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych – w przypadku podatników CIT (zob. art. 18ef ust. 3 updop),
  • dokonywanie odliczeń w ramach ulgi jest możliwe w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.

Tomasz Krywan

Paweł Muż