Jeśli komornik nie jest w stanie ściągnąć długu z kontrahenta, wierzyciel powinien dokonać odpisania nieściągalnej należności

Dostaliśmy od komornika pismo, z którego wynika, że wierzytelność jednego z naszych kontrahentów jest nieściągalna. Jak ten fakt odnotować w naszych księgach rachunkowych?

Jeśli komornik nie jest w stanie ściągnąć długu z kontrahenta, wierzyciel powinien w swoich księgach rachunkowych dokonać odpisania nieściągalnej należności. Dotyczy to jej części głównej, ale także związanych z nią odsetek i kosztów sądowych.