Anulowanie pustych faktur wystawionych przez pracowników

Aby móc anulować puste faktury wystawione przez pracownika, kontrahent wskazany jako nabywca nie może ich otrzymywać. Ponadto nie mogą dokumentować wykonania rzeczywistych zdarzeń. W przeciwnym razie anulowanie faktury jest niemożliwe. Gdy podatnik może anulować fakturę, nie jest zobowiązany do zapłaty VAT z wystawionych przez pracownika faktur.