Odwołanie stanu epidemii wpływa na limity zwolnień podatkowych świadczeń z zfśs dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 16 maja 2022 r. odwołano w Polsce stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19. Czy fakt ten wpływa na limit zwolnienia podatkowego obowiązującego w 2022 r. przy rozliczaniu przyznawanych pracownikom świadczeń z zfśs?

Nie. Dopiero od 1 stycznia 2024 r. odwołanie stanu epidemii wpłynie na limit zwolnienia podatkowego z tego tytułu.