Fiskalizacja branży myjni samochodowych ponownie odroczona

MF planuje przesunąć termin obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w branży myjni samochodowych i to aż o pół roku – z 1 października 2022 r. na 1 kwietnia 2023 r.

Z opublikowanego przez MF projektu wynika, że 1 października 2022 r. nie będzie ostatecznym terminem wdrożenia kas rejestrujących w branży myjni samochodowych. Będzie nim 1 kwietnia 2023 r.

Pierwotnie bezwzględny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących miał objąć branżę myjni samochodowych od 1 lipca 2022 r. Ze względu na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy z terminowym wykonaniem tego obowiązku MF przesunęło ten termin na 1 października 2022 r., zapowiadając w komunikacie, że będzie to termin ostateczny. Jak się okazuje MF zmieniło zdanie w tej sprawie i zamierza ponownie przesunąć termin wdrożenia kas w myjniach na 1 kwietnia 2023 r.

Zatem zgodnie z projektem dopiero od 1 kwietnia 2023 r. bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania zostaną objęte usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Jak tłumaczy MF w uzasadnieniu do projektu decyzja ta została podjęta na podstawie informacji z bieżącego monitoringu branży producentów kas rejestrujących w zakresie zapewnienia dostępności urządzeń do automatycznej sprzedaży właściwych do stosowania w branży myjni samochodowych, a także na podstawie sygnalizowanych przez podatników zobowiązanych do zainstalowania takich urządzeń problemów z nabyciem oraz montażem tych urządzeń. Na tej podstawie postanowiono o ponownym przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży, z 1 października 2022 r. na 1 kwietnia 2023 r.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – opublikowany 14 września 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Oprac. Ewa Sławińska