Pracodawca musi wydać świadectwo pracy zmarłego pracownika jego spadkobiercom

Zmarł  pracownik czy  firma ma sporządzić jego świadectwo pracy i wydać ten dokument jego spadkobiercom?

Wydanie świadectwa pracy może nastąpić na wniosek małżonka pracownika albo osób uprawnionych do ubiegania się po nim o rentę rodzinną. Jeśli nie ma takich osób, prawo do otrzymania świadectwa pracy mają również spadkobiorcy pracownika.