Do zleceń o wartości do 200 zł nie możesz stosować zerowego PIT dla młodych

Firma chce zatrudnić studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Mają oni dostawać drobne zlecenia o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 200 zł. Czy w tej sytuacji do dochodów takich studentów można zastosować zerowy PIT dla młodych?

Nie. Studenci, o których mowa w pytaniu, co prawda spełniają podstawowy warunek do stosowania zerowego PIT dla młodych, tzn. nie ukończyli oni 26 roku życia, ale za to nie spełniają drugiego warunku koniecznego do zastosowania tego rozwiązania.