Otrzymywane z NFZ refundacje należy oznaczać w JPK kodem WEW

Część sprzedawanych w aptece leków jest refundowana przez NFZ. Czy trzymaną refundację należy oznaczyć w JPK_V7 kodem WEW?

Jeśli podstawą wpisu do ewidencji jest dokument wewnętrzny, to należy go oznaczyć kodem WEW. Dotyczy to sytuacji, gdy refundacje rozliczane są zbiorczo albo każda odrębnie.