Ulgowy ZUS mikrofirmy na starcie działalności – Interpretacja ZUS

Mikroprzedsiębiorca podejmujący współpracę z byłym pracodawcą nie może prowadzić działalności podobnej do czynności, które wykonywał na etacie, przez cały czas, gdy jest uprawniony do ulgowych składek – wynika z interpretacji ZUS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił mikroprzedsiębiorca, który po założeniu działalności w połowie czerwca 2022 r. zamierzał współpracować z byłym pracodawcą, u którego był zatrudniony tuż przed rejestracją własnej firmy. Mężczyzna wskazał, że pracując na etacie jako elektryk, zajmował się instalacją systemów niskoprądowych (PKD 43.21.Z). W ramach prowadzonej działalności miałby zaś wykonywać montaże konstrukcji metalowych i stawianie ścianek działowych (PKD 43.99.Z). Zapytał więc ZUS, czy będzie miał prawo skorzystać z ulgi na start (czyli opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne z kodem 054000) przez pierwsze sześć miesięcy od założenia działalności, a następnie z preferencyjnych składek przez kolejne dwa lata. Są one liczone od podstawy w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (pełne ubezpieczenie z kodem 057000).

W obu przypadkach ZUS potwierdził, że stanowisko mikroprzedsiębiorcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) dotyczącym ulgi na start i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.) prawo do niższych składek przez pierwsze dwa lata od założenia działalności ma osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmująca ją ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Warunkiem jest to, że nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego była zatrudniona przed założeniem firmy (w danym lub poprzednim roku). Przedsiębiorca nie może także wykonywać w ramach działalności czynności choćby częściowo wchodzących w zakres tych, które wykonywał na etacie. Jak zaznacza ZUS, ten warunek dotyczy nie tylko pierwszego dnia wykonywania takiej działalności, ale całego okresu korzystania z ulgowych składek. ©℗

Interpretacja ZUS nr DI/100000/43/1056/2022

(DGP z 8.11.2022)