Zafakturowany i opłacony „z góry” czynsz za 12 miesięcy najmu ujmij w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów

W październiku 2022 r. spółka A zawarła umowę najmu, na podstawie której wynajęła innej spółce pomieszczenie biurowe. Umowa najmu obejmuje okres 12 miesięcy. Spółka A wystawiła – zgodnie z postanowieniami umowy – fakturę czynszową obejmującą cały okres trwania usługi najmu, tj. od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. Spółka B opłaciła fakturę w całości w listopadzie 2022 r. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zafakturowany i opłacony z góry czynsz za najem pomieszczenia biurowego? Kiedy należy rozpoznać moment uzyskania przychodu podatkowego z tego tytułu?

Zafakturowany w październiku i opłacony w listopadzie „z góry” czynsz za 12 miesięcy najmu należy ująć w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwota czynszu przypadająca na dany okres rozliczeniowy (miesiąc) jest następnie odnoszona na konto przychodów ze sprzedaży lub na konto pozostałych przychodów operacyjnych, w zależności od tego, czy najem stanowi lub nie stanowi podstawowej działalności spółki . Zakładając, że strony umowy nie ustaliły w umowie najmu okresów rozliczeniowych, to podatkowy przychód zostanie rozpoznany w całości w miesiącu październiku 2022 r., gdyż w tym miesiącu wystawiono fakturę.