Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy przedłużone do końca 2024 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie do 31 grudnia 2024 r. dotychczasowego zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, które kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r. Ponadto do 20 maja 2026 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy będą zwolnione cygara i cygaretki wprowadzone do sprzedaży przed 20 maja 2024 r.

Do 31 grudnia 2024 r., ze zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami skarbowymi akcyzy będą korzystać wyroby akcyzowe importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju, wymienione w załączniku do zmienianego rozporządzenia. Są to między innymi:

  • piw o,
  • alkohol etylowy skażon y,
  • olejropy naftowej,
  • gaz ziemny i pozostał e wyrob gazowe,
  • preparat smarowe.

Zwolnienie obejmie, tak jak do tek pory także wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju,przeznaczone doużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

Ponadto do 20 maja 2026 r. z obowiązkuoznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy będą zwolnione cygara i cygaretki wprowadzone do sprzedaży przed 20 maja 2024 r., gdyż wyroby te od tej daty obejmie obowiązek oznaczania znakami akcyzy.  Zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym od 20maja 2024 r. wszystkie cygara i cygaretki poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą musiały być oznaczone znakami akcyzy.

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 grudnia 2022 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy – opublikowany 9 listopada 2022 r. na rcl.gov.pl

Oprac. Joanna Dmowska