W 2023 r. pkpir papierowo albo elektronicznie

W 2023 r. podatnicy nadal będą mogli prowadzić pkpir papierowo albo elektronicznie. Przepisy nakładające na nich obowiązek prowadzenia pkpir wyłącznie elektronicznie i przesyłania jej do urzędu skarbowego w strukturze JPK zostały odroczone do 2025 r.

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy mieli utracić możliwość prowadzenia pkpir w wersji papierowej. Od tego dnia mieli prowadzić pkpir wyłącznie elektronicznie oraz przesyłać ją do urzędu skarbowego w strukturze JPK. Przepisy nakładające na nich ten obowiązek zostały jednak odroczone do 1 stycznia 2025 r. W związku z tym w 2023 r. podatnicy nadal będą mogli prowadzić pkpir w wersji papierowej albo elektronicznej. Trzeba jednak wiedzieć, że jeżeli podatnik zdecyduje się prowadzić pkpir elektronicznie, to organ podatkowy będzie mógł od niego zażądać przekazania całości lub części księgi w strukturze JPK (art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej). Podatnicy, którzy poprowadzą pkpir w formie papierowej, będą zwolnieni z tego obowiązku.

Od 1 stycznia 2025 r. pkpir tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2025 r. podatnicy będą mieli obowiązek prowadzić pkpir wyłącznie elektronicznie. Ponadto będą musieli przesyłać pkpir do urzędu skarbowego w strukturze JPK:

1) według stanu na ostatni dzień:

a) miesiąca – w przypadku gdy pkpir stanowi podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,

b) kwartału – w przypadku gdy pkpir stanowi podstawę ustalania zaliczek kwartalnych

– w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia następnego roku.

Podstawa prawna:

  • art. 24a ust. 1e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180 – w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2025 r.

  • art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180

Oprac. Katarzyna Wojciechowska