Zmiany 2023 – wyższa kwota limitu zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegnie kwota limitu przychodów wyrażona w złotych polskich zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit przychodów osiągniętych w 2022 r., zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r., jest wyższy od zeszłorocznego i wynosi 9 654 400 zł: 2 000 000 euro × 4,8272 zł/euro (kurs średni NBP z 3 października 2022 r.) = 9 654 400 zł.

Przygotowanie do zmian

Krok 1. Sprawdź, czy dotyczy cię limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy wybranych form prowadzenia działalności. Jeśli prowadzisz działalność jako:

● osoba fizyczna,

● spółka cywilna osób fizycznych,

● spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

● spółka jawna osób fizycznych,

● spółka partnerska oraz przedsiębiorstwo w spadku

– to każdorocznie na 31 grudnia musisz ustalić kwotę przychodów i porównać ją z przeliczoną na złote kwotą limitu 2 000 000 euro.

Krok 2. Przy ustaleniu przychodu uwzględnij nie tylko przepisy ustawy o rachunkowości, ale również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ze względu na różne definiowanie pojęcia przychodów przez ustawę o rachunkowości i ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w kroku 1 jednostki gos­podarcze muszą uwzględniać obie te regulacje prawne. W związku z tym, jeśli prowadzą:

● pełną księgowość – wymaga to policzenia zarówno przychodów według ustawy o rachunkowości, jak i według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągnięcie lub przekroczenie w 2022 r. granicy 9 654 400 zł w jakimkolwiek z tych dwóch przypadków będzie oznaczało obowiązek kontynuowania prowadzenia od 1 stycznia 2023 r. ksiąg rachunkowych według ustawy o rachunkowości,

● podatkową księgę przychodów i rozchodów – wymaga to ustalenia przychodów według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągnięcie lub przekroczenie w 2022 r. granicy 9 654 400 zł oznacza obowiązek prowadzenia od 1 stycznia 2023 r. ksiąg rachunkowych według ustawy o rachunkowości.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U z 2021 r.poz. 217 z późn. zm.

● art. 14, art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e i 4f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2021 r.poz. 1128 z późn. zm.