TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp. Rodzaj świadczonych usług Liczba urządzeń (samochodów) Stawka
1 2 3 4
1 Automaty zręcznościowe, do 2 55,70 zł od każdego urządzenia
na których nie są powyżej 2 do 4 111,40 zł + 131,70 zł od każdego
prowadzone gry urządzenia ponad 2
o wygrane pieniężne powyżej 4 do 6 374,80 zł + 161,50 zł od każdego
lub rzeczowe (bilardy urządzenia ponad 4
elektromechaniczne, gry powyżej 6 do 8 697,80 zł + 172,30 zł od każdego
telewizyjne, gry urządzenia ponad 6
elektroniczne), zabawki powyżej 8 do 10 1042,40 zł + 197,90 zł od każdego
bujane (ruchome figury) urządzenia ponad 8
oraz szafy grające powyżej 10 1438,20 zł + 225,70 zł od każdego
urządzenia ponad 10
2 Karuzele o obrocie
prostym (poziome
z wiszącymi lub stojącymi
sylwetkami dla dzieci,
poziome gondolowe lub
krzesełkowe, pionowe
gondolowe) i o obrocie
złożonym
(elektrohydrauliczne
gondolowe) dla dzieci
– o liczbie miejsc:
do 16 1* 10,90 zł od każdego miejsca
powyżej 16 1* 174,40 zł + 10,90 zł od każdego
miejsca ponad 16
3 Karuzele o obrocie
złożonym
(elektrohydrauliczne lub
elektropneumatyczne
gondolowe) – o liczbie
miejsc:
do 24 1* 34,70 zł od każdego miejsca
powyżej 24 1* 832,80 zł + 28,00 zł od każdego
miejsca ponad 24
4 Imprezy samochodowe  
(pawilony, tory,  
miasteczka  
samochodowe)  
– o liczbie samochodów do 6 129,20 zł od każdego samochodu  
powyżej 6 do 12 775,20 zł + 202,00 zł od każdego  
samochodu ponad 6  
powyżej 12  
do 24 1987,20 zł + 258,10 zł od każdego  
samochodu ponad 12  
powyżej 24 5084,40 zł + 322,80 zł od każdego  
samochodu ponad 24  
5 Strzelnice 1 402,30 zł  
2 817,60 zł  
powyżej 2 817,60 zł + 817,60 zł od każdej  
strzelnicy ponad 2  
6 Imprezy zręcznościowe  
inne:  
a) rzuty różne,  
tasiemkarnie, tarcze  
obrotowe 1 105,70 zł  
2 264,40 zł  
3 619,50 zł  
powyżej 3 619,50zł + 426,30 zł od każdego  
urządzenia ponad 3  
b) siłomierze, bajazzo, do 4 28,00 zł od każdego urządzenia  
bilardy ręczne powyżej 4 do 6 112,00 zł + 32,60 zł od każdego  
urządzenia ponad 4  
powyżej 6 177,20 zł + 64,60 zł od każdego  
urządzenia ponad 6  
7 Huśtawki  
(wahadłowe i kołowe) 1 110,10 zł  
2 563,90 zł  
powyżej 2 563,90 zł + 563,90 zł od każdego  
urządzenia ponad 2  
8 Kolejki torowe 1* 17,20 zł  
9 Zjeżdżalnie:

a) zjeżdżalnie „Gigant”

b) zjeżdżalnie przewoźne

 
1* 101,40 zł  
1* 66,60 zł  

 

10 Imprezy pozostałe:

a) pałac strachów, labirynt

b) ściana emocji

c) ściana lalkowa

d) głowa medium, pokazy gadów

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

f) gabinet luster

g) hipodrom – kuce

1* 2026,90 zł
1* 1650,40 zł
1* 563,90 zł
1* 326,80 zł
1* 140,00 zł
1* 73,50 zł
1* 45,30 zł

Objaśnienia:

  1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.
  2. Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.
  3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.