TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp. Rodzaj wykonywanej czynności W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do 25 000 powyżej 25 000
1 2 3 4
Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji
w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc
w skali średniej tygodniowej:
1 do 10 na dobę 478 498
2 do 20 na dobę 658 694
3 do 30 na dobę 755
Sprzedaż jednodaniowych posiłków
i napojów bezalkoholowych na podstawie
umowy zawartej z jednostką właściwą do
prowadzenia działalności gastronomicznej
lub turystycznej w liczbie:
4 do 50 posiłków na dobę 573 624
5 do 100 posiłków na dobę 755 833