Obywatelowi Ukrainy możesz pozwolić na pracę w święta rzymskokatolickie, żeby udzielić wolnego w święta prawosławne

W dziale produkcji zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników z Ukrainy. Zakład funkcjonuje 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Harmonogramy pracowników są układane w ramach równoważnego systemu czasu pracy, a praca odbywa się na zmiany. Pracownicy ci zgłosili prośbę o możliwość pracy w święto 26 grudnia 2022 r., w zamian za odebranie tego dnia 7 stycznia 2023 r. Chcą mieć bowiem wolny ten dzień w związku z prawosławnym świętem Bożego Narodzenia. Czy pracodawca musi przychylić się do prośby pracowników? Ich zespół mógłby samodzielnie uruchomić zakład i wykonywać pracę 26 grudnia 2022 r. Większym problemem ze względów organizacyjnych jest nieobecność tak dużej grupy pracowników 7 stycznia 2023 r. Czy zatem faktycznie jako pracodawca mamy obowiązek udzielić im dnia wolnego z okazji prawosławnego Bożego Narodzenia? Jak ewentualnie rozliczyć taki dzień wolny, jeśli w zakładzie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy (listopad 2022 r. – styczeń 2023 r.)?

Pracodawca ma obowiązek udzielić dni wolnych na czas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia pracownikom z Ukrainy. Te dni wolne są udzielane na wniosek pracownika. Pracodawca może również wyznaczyć pracownikom pracującym w systemie zmianowym wolne 7 stycznia 2023 r., a dzień pracy 26 grudnia 2022 r., jeżeli te dni występują w tym samym okresie rozliczeniowym.